Leasing’in Fıkhi Hükmü

Leasing Ne Demektir?

Günümüzde bütün alanlarda olduğu gibi iktisadi hayatla ilgili konularda da hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin, Müslümanların içinde bulunduğu iktisadi seviye dikkate alındığında, şimdilik önüne geçmek mümkün gözükmese de özünü kavrayıp duruşumuzu ona göre belirlememiz son derece önemlidir.

Yazının devamı için: Leasing’in Fıkhi Hükmü