İZÜ II. İslam İktisadının Ekonomik Sorunlara Çözüm Önerileri Çalıştayı

Dernek başkanımız Prof. Dr. Servet BAYINDIR  İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayıında “İslami Finansın Çözüm Önerileri” başlıklı bir bildiri sunacak.

İstanbul Zaim Üniveritesi “Türkiye’nin Ekonomik Sorunları ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayın”II. sini düzenliyor.

Çalıştay İZÜ Altunizade yerleşkesinde yapılacak.

Çalıştay programına göre çok sayıda alanının uzmanı akademiyen çeşitli konularda bildiriler sunacak.

Sempozyum dinleyicilere açık olacak.