Hakkımızda

İKTİSAT HAKKINDA…

İKTİSAT, İslam’ın iktisada ilişkin ilke ve prensiplerini tespit edip insanlığın gündemine sunmayı kendisine görev kabul etmiştir.

İKTİSAT, kainattaki kaynakların üretim ve dağılımını başlıca araştırma konusu olarak belirlemiştir.

İKTİSAT’ın hedefi, kaynakların üretim ve dağılımında ortaya çıkan dengesizliklere neden olan bilgisizlik, bilinçsizlik, kural tanımamazlık, fazla mal tutkusu, emek ve alın teri dökmeden, riske katlanmadan kolay yoldan varlık sahibi olma, ürettiğinden ve ihtiyacından fazlasını tüketme, aşırı lüks ve israf gibi konularda bilinç ve duyarlılık oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

İKTİSAT, faaliyetlerinde tarım, hayvancılık, sanayi ve hizmetten oluşan reel piyasaları ve borsa, bankacılık, sigortacılık, fon yönetimi kuruluşları ile bunların işlemlerinde kullandıkları finansal araçlardan oluşan finansal piyasaları öncelikli alanlar olarak belirlemiştir.

İKTİSAT, faaliyetlerini yüz yüze ve internet üzerinden seminerler, sertifika programları, çalıştaylar, atölye çalışmaları, konferanslar ve sempozyumlar gibi etkinliklerle yürütmektedir.

İKTİSAT, alanın uzmanlarından oluşturduğu Danışma (Fetva) Komitesi ile özellikle ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların karşılaştığı fıkhî sorunlara yönelik genel yahut isteğe bağlı olarak özel nitelikli çözüm ve fetvalarla danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İKTİSAT, faaliyetlerinde herhangi bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimsemez; faaliyetlerini her tür felsefi anlayışa karşı tarafsız yürütür.

İKTİSAT’ın yönünü sadece Kur’an-ı Kerim’de belirlenen, Allah’ın Nebisi tarafından uygulamaya konulan ve insanlığın fıtratı ile örtüşen ilke ve prensipler belirlemektedir.

İKTİSAT, insanlığın iktisadi alanda vicdanının sesidir.